Việc làm tại Quận Ô Môn - Cần Thơ

Tuyển dụng bảo vệ nhà máy

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  20/05/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển dụng nhân viên IT

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  15/03/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán thanh toán

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  09/01/2024

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thiết kế

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  21/12/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển chuyền trưởng (Line Leader)

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  18/12/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển lập trình viên

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  18/12/2023

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên lễ tân

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  30/03/2022

Mức lương: 7-8 triệu

Tuyển nhân viên hỗ trợ khách hàng

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  22/06/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên KCS tại Cần Thơ

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  14/04/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh thị trường FPT

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  09/04/2021

Mức lương: Từ 6 triệu - 15 triệu

Tuyển nhân viên kế toán

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  31/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán tổng hợp

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  30/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên vận hành máy

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  18/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

1 2