Việc làm tại Quận Ô Môn - Cần Thơ

Tuyển nhân viên lễ tân

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  30/03/2022

Mức lương: 7-8 triệu

Tuyển nhân viên hỗ trợ khách hàng

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  22/06/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên KCS tại Cần Thơ

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  14/04/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh thị trường FPT

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  09/04/2021

Mức lương: Từ 6 triệu - 15 triệu

Tuyển nhân viên kế toán

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  31/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển kế toán tổng hợp

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  30/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên vận hành máy

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  18/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Y tế

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  28/01/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên theo dõi xuất hàng

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  27/01/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên giao dịch

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  27/01/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kế toán

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  20/01/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thủ kho

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  30/10/2020

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển công nhân sản xuất

 Quận Ô Môn - Cần Thơ

  30/10/2020

Mức lương: Thỏa thuận