Thông tin ứng viên


Nguyen Hoang Anh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
THỚI AN ÔMÔN.TP CẦN THƠ - Sinh ngày: 15/11/1999
 Lượt xem: 42  Cập nhật ngày: 02/07/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


CV- Nguyễn Hoàng Anh- QC

Đại học

Chọn kinh nghiệm làm việc
Chọn cấp bậc mong muốn

Quận Ô Môn - Quận Ô Môn

Quản lý chất lượng QA, QC

Từ 6.000.000 - đến 9.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự