Thông tin ứng viên


Dương Thị Thanh Thương

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
290/1A đường Lê Bình, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Sinh ngày: 22/02/1985
 Lượt xem: 244  Cập nhật ngày: 19/06/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán
Vị trí: Thủ kho hàng- kho trợ cụ
+ Lập phiếu và xuất nhập hàng theo yêu cầu bộ phận liên quan
+ Theo dõi thường xuyên lot date hàng hoá tại kho
+ Xuất hàng theo quy tắc nhập trước xuất trước, ưu tiên hàng có date cận trước.
+ Kiểm kê định kỳ với kế toán theo quy định Công ty
+ Sắp xếp hàng hoá thuận tiện cho việc xuất hàng một cách có logic nhất.
+ Xuất và nhập trả hàng theo ca mổ
+ Kiểm tra tình trạng hàng hoá của viện đổi hàng
+ Xuất -nhận trợ cụ theo yêu cầu ca mổ
+ Một số vấn đề phát sinh khác

Vị trí: Kế toán Công nợ- kế toán thanh toán
- Phần Công nợ
+ Theo dõi nhắc nhở công nợ khách hàng
+ Thu nợ khách hàng
+Theo dõi và kiểm tra sổ sách với kế toán kho
+  Kiểm tra các tài khoản trên Phần mềm
+ Và một số báo cáo khác
- Phần Thanh toán- Hoá đơn
+ Làm và xem xét tất cả chứng từ liên quan đến thu-chi
+ Kiểm tra chứng từ, trình ký, ra phiếu thu-chi
+ Kiểm tra chứng từ các bộ phận cần thanh toán hợp lý, hợp lệ
+ Ra phiếu thu- chi, hạch toán phần mềm, chứng từ liên quan thuế
+ Báo cáo thường xuyên với công ty về doanh số, % mức đạt doanh số tháng, theo dõi doanh số so với kế hoạch đưa ra
+ Lập kế hoạch sử dụng chi phí cho tháng
+ Lưu trữ chứng từ
+ Xuất hoá đơn theo yêu cầu bộ phận kinh doanh: kiểm tra và xuất theo Danh mục Hợp đồng đã ký, bấm gửi hoá đơn cho viện.

Vị trí: Kế toán kho
+ Theo dõi nhập xuất tồn kho- đối chiếu thường xuyên định kỳ với Thủ kho thực tế
+ Theo dõi hàng tồn tại kho viện- đối chiếu định kỳ với bộ phận liên quan
+ Kiểm kê định kỳ với Thủ kho
+ Theo dõi- nhắc nhở công nợ hàng hoá với các bộ phận liên quan
+ In- theo dõi phiếu xuất nhập kho
+ Đối chiếu hàng đi đường với Công ty chính
+ Trừ hàng, theo dõi và đối chiếu đối với những hoá đơn xuất trước hàng đi sau
+ Theo dõi song song với kho về lot date hàng tại kho và kho viện
+ Một số công việc phát sih khác liên quan đến hàng hoá kho

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Danh
( 04/05/2016 - 19/06/2024 )

Nhân viên

Nhân viên

Quận Ninh Kiều - Quận Ninh Kiều

Kế toán, kiểm toán

Từ 9.000.000 - đến 15.000.000

- Siêng năng- cận thận-khéo léo- hoà đồng
+ Thông thạo vi tính văn phòng
+ Nắm bắt công việc hanh
+ Thông thạo phần mềm
+ Lên kế hoạch và sử dụng tốt chi phí
+ Am hiểu lĩnh vực giao tiếp khách hàng và các công việc hành chính văn phòng.

Gợi ý ứng viên tương tự