Thông tin ứng viên


Nguyễn Quốc Bảo

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Trường Long - Sinh ngày: 15/07/1998
 Lượt xem: 59  Cập nhật ngày: 14/06/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng

Đại học

2 năm

Bưu chính, viễn thông
Tiếp nhận theo dõi đơn hàng của khách hàng, hỗ trợ khách hàng gởi hàng qua hệ thống, thực hiện công tác thu chi cho khách hàng có nhu cầu gởi tiền và nhận tiền tại bưu điện, các công tác kế toán, báo cáo, giải quyết khiếu nại, chi trã tiền lương hưu và tiền btxh, tư vấn và bán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho khách…, tính tiền lương cho cán bộ nhân viên, và hỗ trọ kho hàng khi cấp trên yêu cầu…

Công ty Bưu điện Việt Nam
( 04/03/2023 - 30/04/2024 )

Nhân viên

Nhân viên

Quận Ninh Kiều - Quận Ninh Kiều

Hành chính văn phòng

Từ 6.000.000 - đến 10.000.000

Kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp, xử lý tình huống, quản lý thời gian…

Gợi ý ứng viên tương tự