Thông tin ứng viên


Cao Thanh Sơn

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
63 Lê Bình - Sinh ngày: 06/10/1997
 Lượt xem: 30  Cập nhật ngày: 31/05/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


kỹ sư

Kỹ sư

2 năm

Xây dựng
xây dưng

Delta
( 31/05/2024 - 31/05/2024 )

Chọn cấp bậc mong muốn

Kỹ sư

Quận Ninh Kiều - Quận Ninh Kiều

Xây dựng

Từ 10.000.000 - đến 15.000.000

xây dựng

Gợi ý ứng viên tương tự