Thông tin ứng viên


Lê Trần Lan Trinh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp - Sinh ngày: 04/09/2001
 Lượt xem: 62  Cập nhật ngày: 22/05/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kiểm nghiệm viên, nhân viên quản lý chất lượng

Đại học

Chọn kinh nghiệm làm việc
Nhân viên

Quận Ninh Kiều - Quận Ninh Kiều

Quản lý chất lượng QA, QC

Từ 7.000.000 - đến 8.000.000

Đại học chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học Đại học Cần Thơ

Gợi ý ứng viên tương tự