Thông tin ứng viên


Lê Huy Khôi

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 17/12/1983
 Lượt xem: 79  Cập nhật ngày: 13/09/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Xây dựng, thiết kế

Đại học

Trên 5 năm
Kỹ sư

Quận Cái Răng - Quận Cái Răng

Xây dựng

Từ 10.000.000 - đến 12.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự