Thông tin ứng viên


Trần Thảo nguyên

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 27/07/2000
 Lượt xem: 101  Cập nhật ngày: 07/09/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính

Đại học

Chọn kinh nghiệm làm việc

Marketing Online, SEO
Sáng tạo nội dung
Trợ lý
Quản lý kênh truyền thông ( TikTok, Facebook)
Viết Content

Công ty cổ phần thương mại Thi Phan
( 10/06/2023 - 15/08/2023 )

Nhân viên

Nhân viên

Quận Ô Môn - Quận Ô Môn

Hành chính văn phòng

Từ 4.000.000 - đến 5.000.000

Kỷ năng làm việc nhóm
Giao tiếp
Thuyết trình

Gợi ý ứng viên tương tự