Thông tin ứng viên


Trần Quốc Việt

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 19/12/2001
 Lượt xem: 90  Cập nhật ngày: 27/08/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Lập trình viên

Đại học

Chọn kinh nghiệm làm việc
Nhân viên

Quận Bình Thủy - Quận Bình Thủy

Công nghệ thông tin

Từ 5.000.000 - đến 10.000.000

Lập trình viên C# winform, PHP

Gợi ý ứng viên tương tự