Thông tin ứng viên


Nguyễn Hoàng Tố Uyên

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 10/11/1993
 Lượt xem: 116  Cập nhật ngày: 24/08/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính

Đại học

5 năm

Ngành nghề khác
thống kê tổng hợp

Cty CPTS Cafatex
( 24/05/2017 - 01/07/2023 )

Nhân viên

Nhân viên

Quận Ninh Kiều - Quận Ninh Kiều

Hành chính văn phòng

Từ 6.000.000 - đến 8.000.000

Thống kê tổng hợp

Gợi ý ứng viên tương tự