Thông tin ứng viên


Trương Thanh Bình

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
4 Lý Tự Trọng, An Cư - Sinh ngày: 05/03/1994
 Lượt xem: 27  Cập nhật ngày: 10/02/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên giám định

Đại học

4 năm

Thực phẩm, đồ uống
Theo dõi các tiêu chuẩn của sản phẩm.
Kết hợp với phòng điều hành sản xuất thực hiện các biểu mẫu liên quan đến chất lượng sản phẩm.
Lập quy trình chung về tiêu chuẩn sản xuất.

Công ty TNHH MF VN
( 01/06/2020 - 01/07/2021 )

Nhân viên

Kỹ sư

Quận Ninh Kiều - Quận Ninh Kiều

Quản lý chất lượng QA, QC

Từ 8.000.000 - đến 10.000.000

Thao tác các thí nghiệm hoá lý cơ bản.
Kỹ năng về kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Gợi ý ứng viên tương tự