Thông tin ứng viên


TNB

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hau Giang - Sinh ngày: 21/12/2022
 Lượt xem: 81  Cập nhật ngày: 11/11/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


THUC PHAM

Đại học

5 năm
Nhân viên

Quận Bình Thủy - Quận Bình Thủy

Thực phẩm, đồ uống

Từ 15.000.000 - đến 18.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự