Thông tin ứng viên


Bùi Quốc Phong

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 02/06/1985
 Lượt xem: 117  Cập nhật ngày: 14/10/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý điều hành/Quản lý kinh doanh

Đại học

Trên 5 năm

Quản lý điều hành
- Xây dựng, tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ, đánh giá NV mình quản lý.
- Xây dựng kế hoạch và mục tiêu kinh doanh trong từng tuần, từng tháng, năm.
- Tiếp xúc trực tiếp và tư vấn cho những khách hàng lớn có tiềm năng cao.
- Hoàn thành về kế hoạch chỉ tiêu KPI của cá nhân cũng như doanh số chung của toàn bộ
chi nhánh đề ra.
- Xây dựng, điều hành và quản lý việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chính sách kinh doanh
của Công ty.
- Quản lý, điều hành và giám sát công việc của nhân viên thuộc chi nhánh quản lý.
- Lên kế hoạch mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới.
- Báo cáo hàng tuần về cho Ban Giám Đốc

DIGI-TEXX
( 14/09/2017 - 14/10/2022 )

Trưởng phòng

Chọn cấp bậc mong muốn

Quận Ninh Kiều - Quận Ninh Kiều

Quản lý điều hành

Từ 30.000.000 - đến 30.000.000

- Kỹ năng lảnh đạo (có kinh nghiệp quản lý hơn 200 nhân viên cùng lúc)
- Kỹ Năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt
- Kỹ năng lập kế hoạch và hoàn thành mục tiêu

Gợi ý ứng viên tương tự